Председател

Председател


Веселин Пенчев e роден в гр. Шумен на 16.09.1989г. Средното си образование e завършил в ПМГ „Нанчо Попович“ в гр. Шумен през 2008г. През същата година постъпва като студент в редовна форма на обучение в „УНСС“ гр. София по специалност „Право“. Дипломира се като магистър по специалността право през 2014г. През същата година изкарва 6-месечен задължителен стаж към ШОС, след което полага успешно изпит за юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието. През пролетната сесия на 2015г. полага успешно изпит за адвокати и младши адвокати към Висш адвокатски съвет – гр. София. След това полага клетва като младши адвокат към Шуменска адвокатска колегия.

Професионалните му интереси по време на обучението му са в областта на търговското и облигационното право, разбира се и на гражданския процес като завършека, способа за реализация на материалното право, както и изпълнителното право като част от процеса. Има опит в учредяването, регистрацията и управлението на търговски дружества, както и във връзка с облигационни отношения на същите. Наказателното е следващия голям клон на правото, към който проявява интерес. Не му липсва опит и в областта на трудово, семейно, вещно и наследствено.

За професията си казва: "В работата си като адвокат обичам да виждат резултата от свършеното, а доволните клиенти за мен са гаранция за моя успех и авторитет"

На местните избори през 2015 г. е избран с преференциален вот за общински съветник в местния парламент за мандат 2015-2019 г.

А на 16 април 2016 г. е избран за председател на общинския съвет на БСП - Шумен след отчетно-изборна конференция продължила близо 12 часа и така става на-младия лидер на Шуменската организация на партията.

"Приоритетно ще работя за привличане на нови членове на БСП-Шумен и за изчистване на имиджа на партията, към която в момента имало доста критики и разочарования след 8-годишното управление, допълни Пенчев. Като първа стъпка той заяви активизиране на дейността на групата общински съветници в местния парламент, които ще трябва да организират повече приемни и да ходят по селата в общината, за да се срещат с хората."

Галерия