Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Младежко обединение


За нас

Ние сме млади хора, членове на Българската социалистическа партия! Ние сме свързани с лявата идея, защото ЛЯВОТО Е: свобода, справедливост, солидарност, равен старт, КАУЗА! За нас е предизвикателство да развиваме политически идеи и алтернативи, които директно се отразяват на живота, образованието и реализацията, сигурността и общото благо НА МЛАДИТЕ ХОРА в съвременна България! На 10 и 11 октомври 2009 г. в София се проведе Учредителната конференция на Младежкото обединение в БСП. Форумът премина под мотото „Епизод 3: Код “Промяна”. С това послание заявихме, че виждаме в обединението си възможност ЗА ОБНОВЛЕНИЕ и ПРОМЯНА в БСП.


Нашите цели

Поставяме си за цел да:
насочваме усилията на своите членове за защита на ценностите, за разработване и провеждане на политиките на БСП;
работим за приобщаването на младежите към БСП и нейната политика, насърчаваме приемствеността между поколенията;
установяваме връзки със сродни структури за задълбочаване на диалога както на национално, така и на международно ниво;
развиваме кампанийна, информационно‐издателска и друга дейност, включително със съвременни средства на комуникацията;
организираме срещи, семинари и обучения на членовете в своите структури;
отстояваме политика срещу проявите на дискриминация


Изтеглете правилата за организацията и дейността на МО в БСП
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net