Младежко обединение

Младежко обединение


За нас

Ние сме млади хора, членове на Българската социалистическа партия! Ние сме свързани с лявата идея, защото ЛЯВОТО Е: свобода, справедливост, солидарност, равен старт, КАУЗА! За нас е предизвикателство да развиваме политически идеи и алтернативи, които директно се отразяват на живота, образованието и реализацията, сигурността и общото благо НА МЛАДИТЕ ХОРА в съвременна България! На 10 и 11 октомври 2009 г. в София се проведе Учредителната конференция на Младежкото обединение в БСП. Форумът премина под мотото „Епизод 3: Код “Промяна”. С това послание заявихме, че виждаме в обединението си възможност ЗА ОБНОВЛЕНИЕ и ПРОМЯНА в БСП.


Нашите цели

Поставяме си за цел да:
насочваме усилията на своите членове за защита на ценностите, за разработване и провеждане на политиките на БСП;
работим за приобщаването на младежите към БСП и нейната политика, насърчаваме приемствеността между поколенията;
установяваме връзки със сродни структури за задълбочаване на диалога както на национално, така и на международно ниво;
развиваме кампанийна, информационно‐издателска и друга дейност, включително със съвременни средства на комуникацията;
организираме срещи, семинари и обучения на членовете в своите структури;
отстояваме политика срещу проявите на дискриминация


Изтеглете правилата за организацията и дейността на МО в БСП