Обединение на жените социалистки

Обединение на жените – социалистки в БСП


Обединението на жените – социалистки в БСП защитава левите ценности и политики, за да осигури защита и нормален живот за голяма част от уязвимите групи в България.

Ролята на тази структура с всеки изминал ден става все по-важна. Ние носим отговорността да защитаваме и представляваме интереса не само на левите избиратели, а на всички онези, които не се определят като леви.


ПРОГРАМА
на Клуба на жените социалистки към Общински съвет на БСП Шумен

Статут: Обединение на жени – членове и симпатизанти на БСП въз основа на специфични интереси с цел отстояване, разпространение и развитие на социалистическата идея в България чрез въздействието и взаимодействието със структурите на гражданското общество и държавата и чрез партийните структури на БСП.

Мисия: Да защитава интересите, достойнството, правата, свободите и женската индивидуалност в съвременното общество.

Цели: Равнопоставеност на половете в обществото, защита правата на жените на национално и регионално равнище, подобряване на политическия, икономически и социален статус на жените, постигане на партньорство и сътрудничество при грижата за децата, хората в неравностойно положение и малцинствата, популяризиране на българската култура и духовност, повишаване здравния статус на жените, увеличаване участието на жените във властта, разширяване контактите с организации, движения и клубове на жените със сродни идеи и цели от страната и чужбина.


Задачи:

1.Основна политическа задача – активна дейност за спечелване на предстоящите избори
2.Издигане и подкрепа на изявени в обществения живот жени социалистки, доказали своя професионален и социален статус в обществото.
3.Активна работа за приобщаване на жените, особено младите към БСП и нейната политика.
4.Организиране на срещи и дискусии с жени – учители, юристи, лекари, студенти, представители на всички други сфери на обществения живот по актуални проблеми и теми в дейността им.
5.Популяризиране дейността и издигане имиджа на женския клуб в медийното пространство.
6. Сътрудничество и взаимопомощ с други сродни клубове, организиране и участие в различни форми на обучение, свързани с паритета и солидарността на жените.
7. Активно участие на Клуба в обществено-политическия и културен живот на Благоевград и областта.


Председател на ОЖС в БСП Шумен

Иванка Иванова
тел: 0888/888 888
e-mail: bspshumen@gmail.com