Народен представител

Народен представител


Иван Иванов

Дата на раждане : 13.08.1975 Шумен, България
Образование: Висше образование
Професия: юрист; историк;
Езици: английски;немски;руски;
Изборен район: 30-ШУМЕН;
Участие в предишно НС: 42 НС;
E-mail: i.ivanov@parliament.bg

Към виртуална приемна

Иван Валентинов Иванов е 40 годишен, семеен с 2 деца. Завършил е Висше образование със специалност „История“ във Софийски университет „Св. Климент Охридски“, висше образование със специалност „Право“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ Има научнообразователна степен „Доктор на историческите науки“ от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Иван Иванов е два мандата общиски съветник от групата на БСП в Общинския съвет на Община Шумен през 2007г. – 2011г. и 2011г. – 2013г., както и народен представител също два мандата съответно в 42-рото и 43-тото Народно събрание от групата на БСП „Лява България“. Адвокат е в Шуменската адвокатска колегия.
Иван Иванов владее английски, немски и руски език. Има натрупан опит както в публичния, така и в частния сектор.