Документи

Документи


Устав на Българската Социалистическа Партия

ПОРЕДИЦА: Вътрешнопартийни документи

ОПИСАНИЕ:Устав на Българската Социалистическа Партия приет от 47-ия конгрес на БСП на 23 ноември 2008 г. Изменен и допълнен на заседанието на 48-ия конгрес на БСП на 16 февруари 2013 г. и на заседанието на 48-ия конгрес на БСП на 5 април 2015 г....

Изтегли документа
Устав

БСП – Вчера, Днес, Утре

ПОРЕДИЦА: ЦИПИ

АВТОР: Бойко Великов, Георги Пирински, Добрин Канев, Евгений Кандиларов, Лиляна Канева, Нора Ананиева, Таня Турлакова

ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ: 2009

ОПИСАНИЕ: В своята над 100-годишна история българската социалистическа партия (БСП) винаги е съобразявала теоретическата и политическата си дейност с процесите на модернизация и трансформация, които протичат в България и в Европа...

Изтегли документа
BSP-Vchera-Dnes-Utre

Равнопоставеност на половете в политиката

ПОРЕДИЦА: Център за исторически и политологически изследвания

АВТОР: Нора Ананиева, Максим Мизов, Лиляна Канева, Таня Турлакова

ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ: 2013

ОПИСАНИЕ: Женският въпрос, т.е. въпросът за ролята и мястото на жената в стопанския, семейния, обществения и политическия живот, съпътства историята на човечеството. В модерния свят положението на жената с достатъчно основания може да....

Изтегли документа
pn-f4

Модерната социална държава

ПОРЕДИЦА: Център за исторически и политологически изследвания

АВТОР: Георги Пирински, Кристоф Цьопел, Петър-Емил Митев, Искра Баева, Христо Проданов, Борис Попиванов, Максим Мизов, Нора Ананиева

ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ: 2010

ОПИСАНИЕ: Първата книга на тази поредица включва основните доклади и изказвания на конференцията с международно участие и с финансовата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт”, по- светена на многопластова проблематика: „България 2020....

Изтегли документа
2m-f

Философски съчинения

ПОРЕДИЦА: Социални Идеи

АВТОР: Димитър Благоев

ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ: 2006

ОПИСАНИЕ: Димитър Благоев, наричан е още Дядото е роден на 14 юни 1856 година в с. Загоричане. До 1880 година учи в Одеското реално училище, а след това завършва Петербургския университет. През 1883 година организира първата социалдемократическа група в Русия....

Изтегли документа
1-f