ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА в ШУМЕН!

Иван Иванов: Хората искат промяна, след като за последните две години ги доведоха до още по-голяма бедност
1 март 2017
Кандидатите за народни представители на „БСП за БЪЛГАРИЯ“ се срещнаха с жителите на кв. Добруджа в Шумен
10 март 2017
 1. ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА! ПРАВИЛА, СИГУРНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ!

Промяната, която иска БСП, вече започна. Народите в Европа и света вече поискаха справедливост и се обявиха против свръхбогатото малцинство, което притежава 97 % от световното богатство. Поискаха да участват във вземането на решения за живота им и се обявиха против позицията на потърпевши. БСП сложи началото на тази промяна у нас, като започна от себе си. Промяната победи и на последните президентски избори с победата на Румен Радев и Илияна Йотова. Задачата ни сега е да не се отклоним от тази посока и да я удържим – днес и през следващите 20-30 години. Защото целите ни не са от ден за ден, а дългосрочни. Върховната ни и цел е 8 МИЛИОНА БЪЛГАРИ И НИТО ЕДИН НА И ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА.

 1. НИТО ЕДИН БЕДЕН БЪЛГАРИН. Как се постига такава цел? Няма спор, постига се само със средствата на  социалната държава и и с повече държава във всички сфери. Постига се със:

– Решителни действия срещу мафията и битовата престъпност;

– Държавна грижа за българската икономика и производство, за българското земеделие;

– Образование, което гарантира грамотност, работа в България и създава кадри за икономиката;

– Здравна система, до която всеки българин има достъп;

– Култура и духовност, които градят ценностна система;

– Сигурност на границите и във всеки дом.

 1. Само социалната държава може да даде подкрепа на най-уязвимите. Тя програмира и планира, не живее ден за ден. Подкрепя отделните региони и води разумна бюджетна политика, има свои активи в икономиката и ги управлява на пазарен принцип. Искаме ново законодателство за предприятията с 50 на сто държавно и общинско участие, което да пресече зависимостта им от политическите промени.

 1. Социалната държава ще увеличи броя на домакинствата, които получават енергийни помощи от 250 хиляди на 500 хиляди. Ще предприеме оздравителни действия за БДЖ. Заложено е изграждане на нови участъци по 7-те магиспрали и въвеждане на ТОЛ системата вместо винетките.

 1. Предлагаме нов цялостен пакет от мерки за земеделието, който ще насърчава българското производство. Наименованието „българско“ ще стои само на продукти, произведени у нас и с наша суровина. „Свежи“ могат да се наричат само плодове и зеленчуци, произведени в България. В асортимента на търговските вериги поне 51% от плодовете и зеленчуците трябва да са родни, 70 % от млякото, 75 % от виното и спиртните напитки, 25 до 50 % от месото. Ще  има контрол на тавана на субсидиите по директните плащания за големите стопанства. Ще отпаднат „дългите вериги“ от прекупвачи на земеделска продукция.

 1. Развитие на местното самоуправление с цел заличаване на дълбоките  регионални различия. Държим на децентрализацията и на субсидираността. Ние сме против порока държавата да прехвърля на общините свои дейности, без да е осигурила парите за тях. Трябва да се преустроят механизмите за разпределяне на държавните трансфери по общини и това да става обективно и равнопоставено.

 1. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА. Ние сме за образование, което подготвя младия човек за конкуренцията в бързо променящия се свят. Социалната държава планира поне за 5-10 г. напред необходимите й кадри, насърчава бизнеса  да инвестира в образованието според реалните му нужди и да използва науката за стопански цели. Държавата поръчва и поема таксите за обучение на студентите в приоритетните специалности. Стартовата заплата на младите учени не бива да е по-малка от две минимални работни заплати. Ние сме против подмяната на българската история в учебниците, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на социализма. Още през първата година от мандата учителските заплати ще бъдат увеличени с 15 % и с 40% в края. Бюджетът за култура става 1 % от брутния вътрешен продукт.

 1. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. Тези две сфери са най- важни и решаващи за постигане на генералната цел – 8 милиона българи и нито един беден. За това е нужна стабилна и реална подкрепа за младите семейства и възрастните хора, достойно възнаграждение на труда. минималната работна заплата трябва да се обвърже с растежа на средната. Месечното обезщетение за отглеждане на дете е колкото минималната работна заплата. Данъкът общ доход за работещите родители е наполовина. Помощта за бедните първолаци се разширява и върху децата от 2-ри, 3-и и 4-и клас. Годишният доход от над 120 хил. лв. се облага не с 10, а с 20-процентен данък. Пенсиите се преизчисляват, за да намалее разликата между старите и новоотпуснатите.

 1. Отменяме унизителния пръстов отпечатък в болниците. Здравноосигурените пациенти ползват напълно безплатно медицинско обслужване и се премахват  скритите форми на допълнително заплащане в болниците. Парите във фонда за лечение на деца се удвояват. Студентите по медицина и стоматология държавна поръчка се задължават да работят в България поне половината от времето, за което държавата е платила. Разкриват се здравни кабинети в училищата. 12 на сто от бюджета на НЗОК отиват в извънболничната помощ. Стартовата заплата за магистрите е поне 3 мин. заплати, за бакалаврите – поне две.

 1. ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА гарантира националните ни интереси и  националната ни сигурност. Членството в ЕС и НАТО е безспорно, но участваме  активно в съставянето на дневния им ред. Развиваме отношения с Русия, Китай, Индия за пазари и инвестиции. Работим за отмяна на санкциите срещу Русия. Водим активни действия за връщането на мигрантите, които не са бежанци и за отмяна на постановление 208.

 1. ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ. Изготвяме полицейска карта на районите и селата, в които ще има постоянен жандармерийски състав с транспорт за незабавна реакция при сигнал. Нулева полицейска толерантност за всяко нарушение. Засилена защита на личната собственост и неприкосновеността на личността, отпадане на непредпазливостта като форма на вина при пътните нарушения, премахване на определението „маловажност“ при кражбите, контрол върху съдебните изпълнители и по-ефективна защита на длъжниците.