Корнелия Нинова: Бюджетът на управляващите не решава нито един проблем

Валери Жаблянов: БСП е участвала в спасяването на българските евреи
9 ноември 2017
Корнелия Нинова: Борисов нарушава Конституция, руши институции и е страхлив!
10 ноември 2017
Покажи всички

Паралелен бюджет на паралелна държава

Традиционно, при гледане на бюджет в НС, управляващи и опозиция се позоваваме на числа и проценти, разменяме алтернативни разбирания за ръст на БВП, дефицит, бюджетно салдо – един професионален разговор, който заслужава уважение. Но днес предлагаме друг подход, дори се позовавам на думите на г-н Горанов, според който това е бюджет за народа. Предлагам да погледнем на бюджета от гледна точка на тези, за които го правим. Ще се позова на четири проучвания от различни агенции в последните месеци, които питат народа- кои  са най-важните му нерешени проблеми. Хората казват – здравеопазване, образование, доходи и бедност, сигурност. Това са четирите политики, за които очакват решение от политическата класа.
Хората казват, че най-важното за тях е, извън големите градове, че нямат достъп до болници. Общинските болници или са фалирали, или нямат лекари, или нямат консумативи и хората нямат достъп до здравеопазване. Предлага ли Бюджет 2018 на правителството на Борисов решение на този проблем? Не, никакво решение! Няма политики по отношение на държавно и общинско здравеопазване в районите, извън 3-4 градове.
Втори проблем, който хората казват – скъпите лекарства. Има ли в този бюджет решение на това – не! Нещо повече – предвиждате увеличение в политиката по лекарства и медицински изделия с 32 000 лв. А за администрация 1 млн. и 600 хил. лв. Хората не се тревожат от администрацията, а от цените на лекарствата, но бюджетът не предлага решение на този проблем.
Трето – недостиг на медицински сестри и лекари. Има ли в бюджета решение на този проблем – държавна политика за изграждане на кадри и за тяхното задържане в България? Нищо подобно няма като предложение!
Хората казват, че искат тези три проблема да се решат, но правителството на Борисов им казва- не. Увеличават се средствата за здравеопазване – къде ще отидат, какво ще стане, един Господ знае, но проблемите на хората не са решени през този бюджет.

Образование и наука. Управляващите казват, че имало там реформа, но защо резултатът от нея е увеличаване на напусналите деца през последната година, увеличаване на процента на неграмотност. Значи тази реформа не дава ефекта, който са очаквали. Може би беше доведена до това- да се вземат парите от държавните и общински училища и да се дадат на частните. Значителен брой деца не тръгват на училище. Родителите казват, че не могат да ги пуснат на училище, защото нямат пари – проблем, идентифициран от хората. Бюджетът предлага ли решение – не! Няма увеличение на средствата за първокласници.
Неравенствата между училищата в страната – в големите градове и провинцията, и възможностите, които тези различни училища дават за обучение – достъп до него и качествено обучение. Има ли предложение за решение на този проблем в бюджета? Не, няма! Неравенствата между училищата в страната остават същите, защото принципът е същият – парите следват ученика.

Липса на необходими кадри за икономиката. Бюджетът предвижда ли политика, която да обвърже средно и висше образование с нуждите на икономиката? Няма такава последователност и обвързване на целия процес на образование с нуждите на бизнеса. Средствата за държавните висши училища, защото много се хвалят управляващите с увеличение на парите за образование, са 20 млн. лв. и те покриват само разликата в минималната работна заплата, нищо повече. Тук доброто, което предлагате, е увеличение на заплатите на учителите, защото те заслужават дори много повече и ние ще ви подкрепим за това. В бюджета липсва политика за наука. Не предлагате сериозни средства за наука и инвестиции, извън оперативната програма за наука, а по нея вече има проблеми. 80 млн. е загубила вече държавата, заради проблеми в Министерството на образованието по тази програма. Никаква мисъл за инвестиции и политика в наука, които да дръпнат и икономиката, и растежа в страната.

Трета тема, която хората сочат в тези изследвания – доходи и бедност. Социалният бюджет на управляващите изглежда на практика така: относителният дял на разходите за социално плащания намалява от 13.3% за 2017 г. на 12.4% за 2018г. Какви са проблемите тук? Да ги видим с реалните очи на хората. 2 829 626 души получават месечен доход от 672 лв. 8 614 души получават 25 101 лв. на месец. 37 пъти разлика. Говорим за неравенства. Тези 8 000 са онези можещи и знаещи, които са се развили добре, но на фона на това- 3 млн. са с 670 лв. Между тях няма ли инженери, лекари, умни хора, професионалисти. Сигурно има. Над 2 млн. и половина са в тежки материални лишения, според Евростат. Имаме работещи бедни. И как се решават тези проблеми в бюджета? Управляващите много се хвалят какво се увеличава, даже и публичният дебат е съсредоточен в това- къде какви средства са увеличени. Да поговорим какво замразяват – размера на еднократна помощ при бременност, еднократна помощ при раждане, еднократна помощ при раждане на близнаци, еднократна помощ при осиновяване на дете, еднократна помощ при майки-студентки, месечни помощи за дете до 1 година на неосигурена майка, еднократна помощ при дете с трайни увреждания, месечна помощ за близнаци, максималният осигурителен доход и максималната пенсия. Това е замразено. Що за социален бюджет е това? За каква демографска политика можем да говорим при това отношение към тези групи хора. Увеличава се гарантираният минимален доход с 10 лв. – от 65 лв. на 75 лв. Звучи много добре – подкрепяме такава политика. Но на практика това означава – например, добавката за социална интеграция на хора с увреждания, в резултат на това увеличение, расте с 4 лв. Кой проблем решаваме с 4 лв. на човек с увреждания? Минималната работна заплата расте – ще подкрепим това. Отглеждането на дете от една до две години става от 340 лв на 380 лв. Това е под минималната заплата. 38 000 осигурени майки – тези, които са работили и са си плащали осигуровките, ще бъдат ощетени с по 130 лв. на месец от тази мярка. Помощите за едно дете се увеличават с 3 лв. Какво му помагаме с 3 лв.? Обезщетението за безработица става 9 лв. – това е далеч под европейските, световните изискванията за 60% от МРЗ. Увеличават се пенсиите с 3.8% от 1 юли. За различните пенсии се получава средно увеличение с 12 лв. Този социален бюджет слага ли началото на системно решаване на проблема с неравенствата и бедността? Не, това е кърпене на парче. При това, питам финансовия министър- тези сметки за много социален и ляв бюджет дали отчете следното – нова цена на природния газ за последното трето тримесечие е с  2% по-висока от второто, по решение на ДКЕВР; новата цена на топлинната енергия е с около 3% нагоре; новата цена, средно претеглено увеличение, на сектор електро-енергетика е 1.5% нагоре; водата в София с 18%, Монтана – 19%, Пловдив и Варна, и да не изреждам всички градове. Видяхте ли индекса на тържищните цени на Държавната комисия за стокови борси и тържища в последната седмица какво отчита – 50% увеличение – от 0.92% на 1.428%. Това е 50% увеличение на основни храни, според Държавната комисия за стокови борси и тържища. Сложете към това увеличението на акцизите, някои местни данъци и такси, които кметовете бяха принудени да вземат, увеличението на съдебните такси. Управляващите на вдигат данъци, но вижте за какво увеличение и оскъпяване на живота става дума. Социалните разходи в левия им бюджет, в някои сфери дори не компенсират това увеличение, камо ли да предоставят по-социална база на хората, които не могат да се справят сами.

Последната тема е сигурност. Вероятно много други въпроси също вълнуват хората, но това са четирите приоритетни. Този бюджет решава ли основните проблеми в тема сигурност? Не, а те са посочени от сектор сигурност. МВР има нужда от 6000 души заради некомплект. Този бюджет не предлага това, не са предвидени заплати и осигуровки за тези хора. При това в МВР остават на 370 лв., за определяне на размера на основното месечно възнаграждение на най-ниската длъжност в тази сфера. Средствата за оперативна и бойна подготовка са недостатъчни за повишаването на подготовката на войските. През 2018 г., поради бюджетни ограничения, отново ще бъде недостатъчен нальота на летците от ВВС и съчетано с проблемите по поддръжка на техниката, ще продължи да поражда рискове за живота на личния състав. Управляващите казват, че това са инвестиции в сигурност. Какви инвестиции? Днес закриват пожарната в едно от селата в Монтанско, миналият месец в Самоков. При тези увеличени бедствия, аварии, наводнения и катаклизми, да закриват службите, които са единствени и които първи могат да реагират!  А между другото тези бедствия са резултат и на сгрешена политика, не само на природни катаклизми, и по- скоро  там трябва да се инвестира и гарантира ежедневната сигурност на тези хора. Няма да има полицаи във всяко село, това те отдавна го разбраха. Какви инвестиции в сигурност, когато им закривате най-необходимото? Пожарната в населени места, изправени постоянно пред риск.

По четирите въпроса, които хората ни поставят за решаване, бюджетът на правителството на Бойко Борисов-3 не предлага нито едно решение. Това е бюджет на застоя. Бих го нарекла, че това е паралелен бюджет на паралелната държава. Държавата на управляващите, която гледа от високо и не иска да вникне в ежедневните проблеми на хората, не иска да чуе как да ги решим. Паралелният бюджет на управляващите, който е съсредоточен в числа, сметки, макрорамка, дефицит, салдо и т.н., но не в живия живот. Това е Бюджет 2018г. Има ли друга възможност? Има, разбира се. Не кърпене на последиците от проблемите, а отстраняване на причините. Промяна в моделите, системите, които родиха тези проблеми. В здравето – нямаме държавна политика за общински, областни и държавни болници. Приемете предложението да помислим дали те не трябва да отпаднат като търговски дружества, промяна на политиката по клинични пътеки, грижа за кадрите и непозволяване на лекарствената мафия сама да си определя цените, да краде от тези цени и да богатее на гърба на хората по отношение на лекарствата.
Образование – премахване на принципа „парите следват ученика“, държавна политика за държавните и общински училища и обвързването им с икономиката и финансирането на необходимите специалности за българската икономика. Това изисква прогноза, дългосрочен поглед, държавност, за да го подредим, да потърсим съгласие с другите политически сили и да се следва в годините.
Доходи – ние предлагаме едно от решенията да бъде новата данъчна система с прогресивно облагане. Управляващите са против това, като смятат, че това наказва умните и можещите. И ние искаме умните и можещите да успеят, но тези хора би трябвало да са солидарни с обществото, в което живеят. Те не живеят в изолиран свят. Те живеят в това общество, в което 3 млн. души са на прага на мизерията. Нека всеки да поеме своя ангажимент към солидарно общество, за да гарантира неговото развитие.
Управляващите казват, че това е единствено възможният бюджет. Но не е, има и друг – не на застоя, не на числата, не паралелният, а на промяната, на развитието и на реалния живот. Ние, от „БСП за България“, ще го внесем между първо и второ четене. Нека народът ни да знае, че бюджетът и политиките на правителството на Бойко Борсов -3 не са без алтернативни. Алтернатива има. Оценката- каква е тя, ще оставим на българските граждани.