Броенето на разписките от машините е допълнителна гаранция, че не е манипулиран софтуера им

Днес, от 19:15 часа по БСТВ
1 ноември 2021
Среща в град Шумен с Румен Радев и Илияна Йотова
1 ноември 2021
Покажи всички
Не виждаме някакво нарушение на закона в решението на ЦИК за броене на хартиените отрязъци от машините. В Изборният кодекс точно и ясно е записано, че резултатите от изборите се броят на база на извадената разписка и протокол от самата машина.
Допълнителен контрол чрез броенето на разписките означава, че ще отпаднат всички тези съмнения, които са изявявани от граждани, от политически сили, за манипулация на софтуера.
#разумнитерешения
Имаше доста неуредици по отношение на подписване на договора с фирмата изпълнител, както и достъпът до кодовете.
По този начин малко или много се внася успокоение сред избирателите, че няма да бъдат манипулирани резултатите от изборите.
Нарушение на закона категорично няма.
Хаос имахме, когато имахме комбинирано машинно и хартиено гласуване. Сега не е така. Ще има само едно сравняване между този протокол, който ще излезе от машината и контролните разписки.
Заради това и името им е контролни разписки. Това е едно действие по контрол над изборния ден.
Решението на ЦИК в тази посока е правилно.
🍀Нека подкрепим #разумнитерешения с бюлетина номер 3️⃣3️⃣ на 1️⃣4️⃣ ноември